دشمن‌شناسی، مهمترین عبرت مشروطیت

دشمن‌شناسی، مهمترین عبرت مشروطیت

عناصر واسطه و نفوذی در بین رهبریت روحانی نهضت با اقدامات زیرکانه خود منجر به بروز اختلاف و شکاف بین روحانیون شد و آنان به جای حفظ وحدت در بین صفوف خود به جان یکدیگر افتادند و دشمن نیز ابتدا با سکوت و یا همر‌اهی آنان مشروعه‌طلبان را سرکوب و سپس به سراغ خود آن‌ها آمد.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از عوامل مهم در شکست نهضت مشروطه دسیسه‌گری و خیانت‌های آشکار و پنهان دشمنان ایران بود که بر حسب منافع سیاسی خود در مسیر مشروطیت سنگ‌اندازی نمودند. گذشته از دسیسه‌های به کار رفته توسط دشمنان، غفلت برخی از مشروطه‌طلبان و یا همراهی آنان با دشمنان نیز نقش مهمی در تحقق اهداف دشمنان داشت:
«مهم‌ترین عبرت نهضت مشروطیت لزوم دشمن شناسی است. بی‌توجهی سران نهضت به استعمار و نقش آن در انحراف حرکت عدالت‌خواهانه و قانون‌خواهانه ملت ایران باعث شد که راه نفوذ عناصر وابسته به استعمار باز شده و عناصر مشکوکی نظیر اردشیرجی سر جاسوس انگلستان و عضو لژ بیداری حسینقلی خان نواب فراماسون و از وابستگان و عوامل سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان سیدحسن تقی زاده، محمدعلی فروغی حیدرخان عمواوغلی علیقلی خان سردار اسعد جعفرقلی خان سردار بهادر و... در بدنه نهضت رسوخ و سرانجام آن را به انحراف بکشانند. انحراف و شکست مشروطیت که صادق‌ترین هواداران خود را قربانی کرد صحت دیدگاه و دشمن شناسی شریعت خواهان و در رأس آنان شیخ شهید را به اثبات می‌رساند. همین امر از سوی دیگر اشتباه دیگر شریعت‌خواهان را در همکاری با عناصری که هیچ سنخیتی بین آنان و رهبری روحانی نهضت وجود نداشت را ثابت می‌کند. عبرت دیگر توجه به نقش واسطه‌ها و توطئه دشمن در ایجاد اختلاف و درگیری بین رهبران نهضت است. عناصر واسطه و نفوذی در بین رهبریت روحانی نهضت با اقدامات زیرکانه خود منجر به بروز اختلاف و شکاف بین روحانیون شد و آنان به جای حفظ وحدت در بین صفوف خود به جان یکدیگر افتادند و دشمن نیز ابتدا با سکوت و یا همر‌اهی آنان مشروعه‌طلبان را سرکوب و سپس به سراغ خود آنها آمد. ترور سید عبداالله سرکوبی ستار خان انزوای سید محمد طباطبایی مرگ مشکوک آخوند خراسانی و... همگی حکایت از نقش تخریبی عناصر واسطه در جریان نهضت می‌باشد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •