مسکو مسئول خشونت و درگیری در ایران

مسکو مسئول خشونت و درگیری در ایران

بختیار با بازگشت امام خمینی موافقت کرده است. فرودگاه‌ها باز شده است و در تهران، مانعی بر سر راه او وجود ندارد. امیدوار بودم که آیت‌الله در اثر افزایش تهدیدات و خطراتی که ایمنی او را در تهران تهدید می‌کرد، در مورد بازگشت، تجدیدنظر کند...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

آمریکا به دلیل اعتماد و اطمینان خود از رژیم شاه، تصور درستی از حامیان امام و مخالفان رژیم نداشت. از این رو مخالفان از نظر واشنگتن طیف وسیعی از افراد، گروه‌ها و حتی کشورهایی چون شوروی را شامل می‌شد؛ اما مخالفان اصلی یعنی گروه‌های مذهبی همواره مورد غفلت بودند:
«بختیار با بازگشت امام خمینی موافقت کرده است. فرودگاه‌ها باز شده است و در تهران، مانعی بر سر راه او وجود ندارد. امیدوار بودم که آیت‌الله در اثر افزایش تهدیدات و خطراتی که ایمنی او را در تهران تهدید می‌کرد، در مورد بازگشت، تجدیدنظر کند. او حتماً از اوضاع خبر داشت. اما مطمئن نبودم که مشاوران او در پاریس به خصوص دکتر ابراهیم یزدی، تصویر درستی از اوضاع به او بدهند حتی از انگیزه‌‌های دقیق و وابستگی‌های برخی از این مشاوران اطلاع نداشتیم که آیا واقعا پیروان امام خمینی هستند یا وابسته به کمونیسم، یا سازمان آزادی فلسطین هستند یا این که صرفاً فرصت طلبان جاه طلب و در طلب نام و نشان هستند؟ برای ژنرال هیگ نوشتم که این طرف‌‌های ثالث، تماماً، مسئول خشونت‌ها و درگیری‌ها، در دو یا سه روز اخیر هستند. اوضاع، تا به حال تا حدی صلح آمیز و منظم بود. معتقد بودم که اوضاع کنونی تا حد زیادی نتیجه تحریکات خارجی است و فکر می‌کردم که مرکز این تحریکات در مسکو است. به اعتقاد من، روس‌ها، دو هدف را دنبال می‌کردند. اول این که کنترل ایران را به دست گیرند و دوم این که، آمریکا را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنند و در این راه از اسم من استفاده می‌کردند. این مطلب را برای این ذکر کردم که می‌دانستم، هیگ با چه دقتی گزارش‌‌های رادیو مسکو، پراودا و تاس را دنبال می‌کند. شور ضد آمریکایی، اینک به حداکثر خود رسیده بود. مبارزه اینک به خوبی انجام می‌شد و به طرزی منظم در حال انجام بود و هم بر ما و هم بر مخالفان تاثیر می‌گذاشت.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •