اصلا انتخابات چیه؟

اصلا انتخابات چیه؟

یکی از شروط شرکت در انتخابات برای مردم، حضور اجباری در یکی از حزبهای مردم یا ایران نوین بود. شاه تلاش داشت با توسل به این شیوه‌ها، وجهه دموکراتیک خود را از منظر داخلی و خارجی نشان دهد و وانمود کند که حکومتش از نظر سیاسی مشروعیت دارد؛ اما درواقع تمام انتخابات حزب به صورت فرمایشی و فرمالیته صورت می‌گرفت...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

یکی از شروط شرکت در انتخابات برای مردم، حضور اجباری در یکی از حزبهای مردم یا ایران نوین بود. شاه تلاش داشت با توسل به این شیوه‌ها، وجهه دموکراتیک خود را از منظر داخلی و خارجی نشان دهد و وانمود کند که حکومتش از نظر سیاسی مشروعیت دارد؛ اما درواقع تمام انتخابات حزب به صورت فرمایشی و فرمالیته صورت می‌گرفت:
«معراجی به من می‌گفت پسرعمویم در بازار وجهه دارد، به همین جهت بازاریها به او پیشنهاد کرده‌اند نامزد وکالت از تهران شود. او هم پذیرفته و فعالیت می‌کرد، ولی از طرف سازمان امنیت به او اخطار شد که فقط وقتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در یکی از دو حزب ایران نوین و یا مردم به عضویت درآید. او هم گفته است من نمی‌توانم وارد هیچ یک از این دو حزب بشوم، زیرا مردم بازار به خودم علاقه دارند و کاندیدای غیرحزبی هستم ولی سازمان امنیت دنبال حرف خود می‌باشد. من خندیدم و گفتم معنای آزادی هم همین است که می‌بینید، اصلا انتخابات چی؟»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •