فضل الله زاهدی مامور خریدهای تسلیحاتی شاه

فضل الله زاهدی مامور خریدهای تسلیحاتی شاه

تصویری از سرتیپ فضل الله زاهدی مامور خرید اسلحه و علی اکبر بهمن سفیر ایران در بروکسل به اتفاق اسماعیل شفائی رئیس اداره تسلیحات ارتش در بلژیک

کافه تاریخ- عکس

 سرتیپ فضل الله زاهدی مامور خرید اسلحه و علی اکبر بهمن سفیر ایران در بروکسل به اتفاق اسماعیل شفائی رئیس اداره تسلیحات ارتش در سفر به بلژیک

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •