موافقت انگلستان با ازدواج شاهپور اردشیری

موافقت انگلستان با ازدواج شاهپور اردشیری

ترجمه نامه سفارت انگلیس در تهران مبنی بر اعلام موافقت با ازدواج آسیه آزمانوکیانس با شاهپور اردشیری در سفارت انگلیس در تهران

کافه تاریخ- سند

 ترجمه نامه سفارت انگلیس در تهران مبنی بر اعلام موافقت با ازدواج آسیه آزمانوکیانس با شاهپور اردشیری در سفارت انگلیس در تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •