نفوذ انگلستان در حزب توده

نفوذ انگلستان در حزب توده

بزرگنمائی خطر حزب توده و ایجاد وحشت (پانیک) از سلطه کمونیسم در جامعه، خط اصلی شبکه بدامن را تشکیل می‌داد و این درحالی است که محققینی چون جیمز بیل می‌نویسند حزب کمونیست توده ایران نسبتأً کوچک بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

شبکه بدامن که با سیا و سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا عملیات کودتا را بر عهده داشتند، چندین پروژه را برای کودتا طراحی نمودند. اولین و مهمترین محور این شبکه، ایجاد وحشت از حزب کمونیسم بود. گرچه کمونیسم، حزبی مهم در آن دوره بود؛ ولی فاقد قدرت و توانایی لازم برای ایجاد خطرات بزرگ را نداشت:
«بزرگنمائی خطر حزب توده و ایجاد وحشت (پانیک) از سلطه کمونیسم در جامعه، خط اصلی شبکه بدامن را تشکیل می‌داد و این درحالی است که محققینی چون جیمز بیل می‌نویسند حزب کمونیست توده ایران نسبتأً کوچک بود. این حزب نه از حمایت طبقه متوسط ناسیونالیست برخوردار بود و نه از پشتیبانی توده واقعی مردم ایران. امروزه، پژوهشگران آمریکائی و انگلیسی معترف می‌شوند که بزرگنمائی خطر کمونیسم در واقع یک ترفند سیاسی از سوی انگلیسی‌ها بمنظور جلب محافل حاکمه و افکار عمومی آمریکا به سوی کودتا و اعاده دیکتاتوری بوده است. جالب توجه است که آیت‌الله کاشانی نسبت به این ترفند شناخت داشت و با زیرکی بارها با آن مقابله نمود و بر اهمیت خطر اصلی از جانب انگلیس تأکید کرد. به بخشی از مصاحبه آیت‌الله کاشانی با یک خبرنگار فرانسوی و پاسخ‌های وی به پرسش‌هانی محیلانه توجه شود:
س: اگر در ایران با حکومت کمونیستی بر سر کار بیاید حضرت آیت الله چه اقدامی خواهند کرد؟
ج: در ایران حکومت کمونیستی تشکیل نخواهد شد 
س: اگر فرض کنیم که حکومت کمونیستی سرکار بیاید حضرت آیت‌الله چه خواهند کرد؟
ج: کدام کمونیست؟ اگر مقصود شما کمونیست داخلی است اگر در ایران کمونیست هم وجود داشته باشد عده آنها بسیار کم است و بواسطه دین اسلام بسیار ضعیفند و موفق نخواهند شد در حکومت دخالت کنند و دولت تشکیل بدهند... 
آیت‌الله کاشانی به صراحت می‌گفت که اگر کمونیست‌ها در ایران هوادارانی دارند. تقصیر آن به گردن انگلستان است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •