طالب اف (طالبوف) نویسنده و متفکر قبل از مشروطه

طالب اف (طالبوف) نویسنده و متفکر قبل از مشروطه

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی (۱۲۱۳ ه‍.ش کوی سرخاب تبریز - اواخر ۱۲۸۹ یا اوایل ۱۲۹۰ ه‍.ش تمرخان شوره داغستان) از روشنفکران پیش از مشروطیت است

کافه تاریخ- عکس

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی (۱۲۱۳ ه‍.ش کوی سرخاب تبریز - اواخر ۱۲۸۹ یا اوایل ۱۲۹۰ ه‍.ش تمرخان شوره داغستان) از روشنفکران پیش از مشروطیت است

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •