عکس اهدائی سید ضیاءالدین طباطبائی به رضاخان

عکس اهدائی سید ضیاءالدین طباطبائی به رضاخان

عکس اهدائی سید ضیاءالدین طباطبائی به رضاخان سردار سپه وزیر جنگ

کافه تاریخ- عکس

عکس  اهدائی  سید ضیاءالدین  طباطبائی  ( درسه  حالات  مختلف  ) به  رضاخان  سردار سپه  وزیر جنگ

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •