برنامه‌های ضد اسلامی حکومت پهلوی

برنامه‌های ضد اسلامی حکومت پهلوی

وزیر کشور دکتر سید مهدی پیراسته، در خرداد ماه 1342 به حساسیت اوضاع آگاهی کامل داشت. افزون بر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ساواک، پیراسته می‌نویسد: اخبار رسیده به وزارت کشور از مخالفت‌های شدید با برنامه‌های ضد اسلامی و ضد منافع مملکت حکایت دارد.

کافه تاریخ- سند

وزیر کشور دکتر سید مهدی پیراسته، در خرداد ماه 1342 به حساسیت اوضاع آگاهی کامل داشت. افزون بر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ساواک، پیراسته می‌نویسد: اخبار رسیده به وزارت کشور از مخالفت‌های شدید با برنامه‌های ضد اسلامی و ضد منافع مملکت حکایت دارد. قیام فیضیه خشم مردم مسلمان را نسبت به رژیم پهلوی افزون‌تر کرده بود. برای حاکمیت و رژیم، آشکار شده بود که مخالفت‌ها با قاطعیت بروز خواهد کرد؛ آنها می‌دانستند که روحانیون آگاه، عاشورای 1342 و مجالس امام حسین(ع) را به محلی برای مبارزه و رسوا کردن رژیم بدل خواهند کرد. تلاش‌ها برای خاموش کردن اعتراضات بحق مردم مبارز ادامه خواهد داشت. روند حرکت در سراسر مملکت علیرغم فشار، اختناق، دستگیری‌ها و … در نشان دادن ماهیت رژیم استبدادی، استعماری پهلوی توسط علماء و وعاظ ادامه یافت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •