سفرهای گزاف به بهانه‌های واهی

سفرهای گزاف به بهانه‌های واهی

گزارش پزشکانم را درباره بیماری‌ام تقدیم کردم. شاه پیشنهاد کرد با وجود اینکه ظاهراً هیچ مشکل جدی‌ای وجود ندارد، من باید حتماً برای معاینه کامل راهی آمریکا شوم.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

بسیاری از نزدیکان شاه از جمله اسدالله علم به دلیل نزدیکی به شاه و دربار از امتیازات خاص و بادآورده‌ای چون سفرهای خارجی، رانت‌های عظیم، امکانات پزشکی فوق‌العاده و امتیازاتی از این قبیل برخوردار بودند. چنانچه علم به دلیل بیماری خود بارها به کشورهای غربی و پزشکان حاذق مراجعه نمود تا به مداوای خود بپردازد:
«گزارش پزشکانم را درباره بیماری‌ام تقدیم کردم. شاه با علاقه زیاد آن را خواند. بعد پیشنهاد کرد با وجود اینکه ظاهراً هیچ مشکل جدی‌ای وجود ندارد، من باید حتماً برای معاینه کامل راهی آمریکا شوم. به او اطمینان دادم که پزشکان فرانسوی‌ام کاملاً رضایت بخشند، همانطور که تشخیص ایشان از بیماری خود اعلیحضرت که مورد بسیار پیچیده‌ای است و مداوای فوق‌العاده‌ای که تا به حال درباره‌شان صورت گرفته است، گواهی می‌دهد. پاسخ داد، کاملاً درست است، آنها از من بسیار خوب مراقبت می‌کنند. اما شما هنوز هم باید به آمریکا بروید... حتماً باید تنها بروید یک استراحت کامل بکنید و همسرتان نباید همراه شما باشد. می‌فهمید چه می‌گویم؟" من تسلیم شدم و صمیمانه از مراحمشان تشکر کردم.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •