آشتی با مصدق ناشی از درماندگی است

آشتی با مصدق ناشی از درماندگی است

آمریکا در ابتدا موضع مماشات‌طلبانه و حتی واسطه‌ای در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران و شرکت نفت انگلیس داشت. این موضوع متأثر از چند عمال بود. اول آنکه آمریکا امیدوار بود از این طریق و ارائه پیشنهادهای منفعت‌طلبانه بتواند منافع خود را تأمین نماید و حتی دست شرکت نفت انگلیس را از منابع نفتی ایران کوتاه نماید و دوم تغییر دستگاه سیاست خارجی انگلیس و تلاش محافظه‌کاران بر نگرش آمریکا بود...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

آمریکا در ابتدا موضع مماشات‌طلبانه و حتی واسطه‌ای در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران و شرکت نفت انگلیس داشت. این موضوع متأثر از چند عمال بود. اول آنکه آمریکا امیدوار بود از این طریق و ارائه پیشنهادهای منفعت‌طلبانه بتواند منافع خود را تأمین نماید و حتی دست شرکت نفت انگلیس را از منابع نفتی ایران کوتاه نماید و دوم تغییر دستگاه سیاست خارجی انگلیس و تلاش محافظه‌کاران بر نگرش آمریکا بود:
«بمحض اینکه محافظه‌کاران در انتخابات عمومی ‌آبان ۱۳۳۰ (اکتبر ۱۹۵۱) انگلستان پیروز شدند و ایدن مجدداً به وزارت خارجه منصوب گردید، مبنای سیاست خود را خارج کردن امریکا از حالت بیطرفی دوستانه در مسئله نفت ایران و کشاندن آن کشور به اردوی مخالفان مصدق قرار داد. به نظر او «آشتی و توافق با مصدق به هر قیمتی که باشد ناشی از سیاست درماندگی بوده و با این عقیده موافقت نداشت که در ایران باید بین مصدق و کمونیست‌ها یکی را برگزید.
تا وقتی که ترومن و حکومت دموکرات‌ها در واشینگتن بر سر کار بود، تلاش‌های ایدن در این راه به جایی نرسید هرچند که امریکایی‌ها به اصرار دولت انگلیس از پرداخت یک وام ۱۲۰ میلیون دلاری که مک‌گی در واشینگتن به مصدق وعده داده بود خودداری ورزیدند و در همان حال مک‌گی را از معاونت وزارت خارجه و دکتر هنری گریدی را از سفارت در ایران برکنار کردند و با این کار خود دو شخصیت برجسته طرفدار ایران را از صحنه خارج ساختند. اما چون هنوز دولت آمریکا در صدد یافتن یک راه حل آشتی‌جویانه با مصدق بود در آذرماه ۱۳۳۰ مبلغ 8750000 دلار بعنوان کمک اضطراری از طریق بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در اختیار وی قرار داد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •