چگونگی تعیین مکان دفن از نگاه سفرنامه نویسان

چگونگی تعیین مکان دفن از نگاه سفرنامه نویسان

اجساد مردم ثروتمند و متعین بلافاصله پس از مرگ، یا پس از نبش قبر به یکی از اماکن متبرکه کربلا، مشهد، قم یا شاهزاده عبدالعظیم حمل می‌گردد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

مکان دفن افراد در دوره قاجار با توجه به منزلت اجتماعی و سیاسی آنان تعیین می‌شد. بدین معنا که افراد ثروتمند و طبقات سیاسی و اجتماعی که در رآس قدرت قرار داشتند، از شانس بیشتری برای دفن شدن در مکان‌های مهم زیارتی و مقدس مسلمان برخوردار بودند:
«اجساد مردم ثروتمند و متعین بلافاصله پس از مرگ، یا پس از نبش قبر به یکی از اماکن متبرکه کربلا، مشهد، قم یا شاهزاده عبدالعظیم حمل می‌گردد. قیمت هر قبر بستگی دارد به تقدس آنجا و دیگر دوری و نزدیکی به بقعه امام یا امامزاده (صحن) و بین پنج تومان تا دو هزار تومان برآورد می‌شود. چون از این گذشته مقام و موقع اجتماعی متوفی نیز در تعیین قیمت تأثیر دارد گاهی کسان و نزدیکان یک صاحب منصب عالی‌مقام برای اینکه در مقابل درخواست‌های بیجا قرار نگیرند جسد را به صورت ناشناس به کربلا حمل و در آنجا دفن می کنند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •