هایزر؛ نایب السلطنه شاه

هایزر؛ نایب السلطنه شاه

آمریکایی‌های مقیم ایران با نزدیک شدن اعتراضات مردمی به انقلاب اسلامی، بتدریج ایران را ترک نمودند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

وابستگی شاه به آمریکا باعث شده بود تا تعداد زیادی آمریکایی در چهره‌های مختلف همچون مستشار نظامی یا اقتصادی وارد ایران شود. این موضوع که در بسیاری از موارد دخالت مستقیم آنان در سیاست و اقتصاد ایران را به دنبال داشت مورد اعتراض مردم ایران بود. آمریکایی‌ها با اطلاع از این شرایط، با اوج گرفتن انقلاب مردمی، ایران را ترک کردند:
«در مورد طرح خروج آمریکاییان گزارش دادم که دیروز حدود ۳۰۰ نفر، ایران را ترک کرده‌اند و حدود ۲۰۰ نفر دیگر امروز خواهند رفت. اگر همه، طبق برنامه می‌رفتند، تا فردا شب افراد وابسته به وزارت دفاع، ایران را ترک می‌کردند. از وزیر دفاع پرسیدم که شدت عمل من نسبت به گروه تا کجا باید باشد؟ و او گفت که کار من، باید فقط توصیه در مورد مسایل و مشاوره باشد و در نهایت به ظاهر تصمیمات را باید، ایرانیان اتخاذ کنند. روشن بود که واشنگتن در این زمینه جدی فکر می‌کرد و من حساسیت دولت امریکا را درک می‌کردم و یادم بود که پراودا، مرا فرمانده نظامی ‌و نایب السلطنه شاه خوانده است. ولی قلباً (نظر واشنگتن را که کار من فقط توصیه باشد) قبول نداشتم. من خواستار عمل بودم. البته این مساله درست بود که اگر کاری اشتباه صورت می‌گرفت، واشنگتن سرزنش می‌شد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •