هویدا و ثابتی، دو یار ثابت سیاسی

هویدا و ثابتی، دو یار ثابت سیاسی

همیشه اداره ثابتی (اداره کل سوم ساواک)، مسئول بازرسی، اظهار نظر و تصفیه نهایی کاندیداهای مقامات سیاسی بود و هویدا از این طریق توانسته است سوابق چندین نفر را که سابقه شبهه‌انگیزی داشته‌اند، روشن کند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

بهائیان در دوره محمدرضا شاه فرصت مشارکت گسترده در بسیاری از ارکان سیاسی و اقتصادی کشور را یافتند. شامی حامی‌ این فرقه ضاله بود و به طرق مختلف از آنان حمایت نمود. پرویز ثابتی از جمله ‌این افراد است که در تشکیلات بهائیان حضور داشت و با بسیاری از مقامات بالای کشور همچون هویدا در ارتباط بود و هویدا که خود بهائی بود توانست از او استفاده لازم را ببرد:
«در هر ارزیابی موقعیت هویدا، اسم پرویز ثابتی هم به میان می‌آید. ثابتی در تمام دوران زندگی بزرگسالی‌اش روابط نزدیکی با هویدا داشت و در حال حاضر رئیس اداره سوم ساواک، یعنی مسئول امنیت داخلی می‌باشد... در گذشته، همیشه اداره ثابتی (اداره کل سوم ساواک)، مسئول بازرسی، اظهار نظر و تصفیه نهایی کاندیداهای مقامات سیاسی بود و به‌این ترتیب، هویدا توانسته است سوابق چندین نفر را که سابقه شبهه‌انگیزی داشته‌اند، روشن کند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •