از دکان زرگر ارمنی تا کلاهدوز ایرانی

از دکان زرگر ارمنی تا کلاهدوز ایرانی

بازارهای ایران از لحاظ مبادله و خرید و فروش کالا متنوع بوده و در آن زرگر ارمنی که با دست سر گرم ملیله‌دوزی ظریف است تا کلاهدوزی که سرگرم ساخت و پرداخت کلاه پوست است دیده می‌شود...

کافه تاریخ- سبک زندگی

بازارهای دوره قاجار از لحاظ تجارت و خرید و فروش از نظم خاصی برخوردار نبودند و در آن کالاها و خوراکی‌هایی که هیچ تناسبی از لحاظ نوع و جنس نداشتند وجود داشت. بعضی از کالاها نیز در همان بازار تهیه و به فروش می‌رسید:
«در این جا بساطی پر از خربوزه که حتی ممکن است برای فروش در زمستان ذخیره شده باشد دیده می‌شود و در آنجا دکان فلان زرگر ارمنی که با دست سر گرم ملیله‌دوزی ظریف است. در این سوی کلاهدوزی را می‌بینید که سرگرم ساخت و پرداخت کلاه پوست (پوست بره) یا فینه ایرانی است و در آن سوی نانوائی را مشاهده می‌کنید که ورقه‌های بزرگ خمیر را به دیواره تنور ( تندور) گلی می‌چسباند. این تنور چیزی نیست جز گودالی که در آن سنگریزه پاشیده‌اند و این ریگ‌ها حرارت را جذب می‌کند و این نان‌های بزرگ را می‌پزد، اما قیافه مجدری به نان می‌دهد و از اینجاست که این نان‌ها غالباً طعم شن و ریگ دارد. اکنون به خوبی می‌توان دانست که چرا این نان‌ها «نان سنگک» خوانده می‌شود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •