دستور رفع حجاب بانوان مامورین دولتی

دستور رفع حجاب بانوان مامورین دولتی

گفتنی است که کشف حجاب، واقعه‌ای‌ که به دنبال تصویب قانونی در ۱۷ دی ۱۳۱۴ در ایران رخ داد و به موجب آن، زنان و دختران ایرانی از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

کافه تاریخ- سند

در این سند به فعالیت نهضت تجدد نسوان مبنی بر گزارش کشف حجاب بانوان مامورین دوایر دولتی اعم از لشکری و کشوری از امر رفع حجاب اشاره شده است. گفتنی است که کشف حجاب، واقعه‌ای‌ که به دنبال تصویب قانونی در ۱۷ دی ۱۳۱۴ در ایران رخ داد و به موجب آن، زنان و دختران ایرانی از چادر، روبنده و روسری منع شدند. این قانون اوج سیاست‌های رضاخان در زمینه تغییر لباس بود که از سال ۱۳۰۷ آغاز شده بود. این سیاست‌ها واکنش‌هایی از جمله قیام مسجد گوهرشاد را در پی داشت. با درخواست علما، این قانون در سال ۱۳۲۳ در دوره حکومت محمدرضا پهلوی لغو شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •