ستون پنجم آلمان در ایران؟

ستون پنجم آلمان در ایران؟

رضاشاه در مقابل هشدار ما مسئله را ساده می‌گرفت و پیوسته اطمینان می‌داد که تمام خارجیهای مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند و چند آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتند از کشور اخراج شده‌اند.

کافه تاریخ- کشکول

در آستانه جنگ جهانی دوم، رضاشاه با حمایت غیرمستقیم از آلمان، حساسیت کشورهای متفق را برانگیخت و با نادیده انگاشتن هشدار کشورهای متفق، زمینه سقوط خود را فراهم آورد. کشورهای متفق از حضور نیروهای آلمانی در برخی از مشاغل و پست‌های کلیدی بیمناک بودند:
«ما از سال ۱۹۴۰ به دولت ایران و رضاشاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالا بک ستون پنجم قوی در داخل ایران بوجود آورده است و رضاشاه نیز به نوبه خود خوب می‌دانست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت، از جمله در اداره رادیو، راه آهن، و صنایع نظامی مشغول کارند. بخصوص که راه‌آهن ایران اهمیت سوق الجیشی فراوانی داشت و تونل‌های متعدد آن، مسئله را حساس‌تر جلوه می‌داد و ضمناً پالایشگاه آبادان نیز از نقاطی محسوب می‌شد که دارای اهمیت فراوانی بود. رضاشاه در مقابل هشدار ما مسئله را ساده می‌گرفت و پیوسته اطمینان می‌داد که تمام خارجیهای مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند و چند آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتند از کشور اخراج شده‌اند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •