ضرب شدن سکه ایرانی در روسیه

ضرب شدن سکه ایرانی در روسیه

در زمان احمد شاه روسها، در شرایط نابه سامان داخلی شروع به ضرب سکه ایرانی در روسیه کردند. ایران به این مسئله اعتراض کرد و پیرو اعتراض وزارت امور خارجه ایران نسبت به ضرب سکه های ایرانی در روسیه و ورود آن به داخل ایران، سفیر روسیه در ایران در سال 1300 در پاسخ به اعتراض ایران طی نامه ای به وزارت امور خارجه، مدعی شد...

کافه تاریخ- کشکول

در زمان احمد شاه روسها، در شرایط نابه سامان داخلی شروع به ضرب سکه ایرانی در روسیه کردند. ایران به این مسئله اعتراض کرد و پیرو اعتراض وزارت امور خارجه ایران نسبت به ضرب سکه های ایرانی در روسیه و ورود آن به داخل ایران، سفیر روسیه در ایران در سال 1300 در پاسخ به اعتراض ایران طی نامه ای به وزارت امور خارجه، مدعی شد تا آن جا که اطلاع دارد سکه جدیدی در روسیه ضرب نشده است و این سکه ها بقیه سکه هایی است که حکومت تزاری اگرچه با اجازه دولت ایران ضرب نکرده، اما از ضرب آنها بی اطلاع نبوده است و تصور این مسئله مشکل است که دولت ایران خود به حکومت تزاری اجازه این کار را که حقوق ملت ایران را بدون هیچ ملاحظه ای پایمال می کند داده باشد ولی حالا همان موضوع را نسبت به دولت شوروی که خود داوطلبانه از صرافی و ضرب سکه کناره گیری کرده است، خطا تلقی می نماید. سفیر روسیه در ادامه نامه خود، افزود: در حال حاضر در کشور ایران به خاطر معاملات طرف ثالث، که تقریبا همه نقره مسکوک را از ایران خارج ساخته است، از نظر مسکوکات فلزی کمبود وجود دارد. بطوریکه، تجار ایرانی به دلیل فقدان پول مسکوک در بین توده مردم از امکان مبادله جنس با روسیه به کلی ناامید شده اند. با توجه به این مطالب انتظار می رفت که دولت ایران از ورود و حمل مسکوک نقره به ایران استقبال کند و به عکس از خروج آن جلوگیری نماید

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •