ارزیابی تبریز برای مسافرین قاجاری

ارزیابی تبریز برای مسافرین قاجاری

تبریز یکی از شهرهای مهم ایران در دوره قاجار محسوب می‌شد. اهمیت این شهر علاوه بر مسائل سیاسی، متأثر از بناهای تاریخی و بازار پرجنب و جوش آن است که در نگاه اول، چشم بسیاری از ناظران را به خود جلب می‌کند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

تبریز یکی از شهرهای مهم ایران در دوره قاجار محسوب می‌شد. اهمیت این شهر علاوه بر مسائل سیاسی، متأثر از بناهای تاریخی و بازار پرجنب و جوش آن است که در نگاه اول، چشم بسیاری از ناظران را به خود جلب می‌کند. مساجد از مهمترین آثار تاریخی این شهر است که با قدمتی دیرینه همچنان پابرجا بوده و هستند:

«در تبریز مسجد بسیار زیبائی وجود دارد که از کاشی‌های آبی پوشیده شده ولی این مسجد درحال ویرانی است. بازار شهر بزرگ و پرجنبش است. دکان‌ها و مغازه‌ها در آنجا وسیع و زیباست و این یادبود بعد از دیدن مغازه‌های دیگر و یادیدن مغازه‌هائی که مورد تحسین دیگران قرار می‌گرفت برای من حاصل شد چه زیبائی نسبی آن مغازه‌ها در بدو، نظر مرا نگرفت و فقط در تهران توانستم به فعالیت بازرگانی تبریز پی ببرم.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •