تعزیه خوانی در اواخر دوره قاجاریه

تعزیه خوانی در اواخر دوره قاجاریه

یک گروه ار تعزیه خوانان در اواخر دوره قاجاریه و گروهی از تماشاچیان در تکیه دولت تهران

کافه تاریخ- عکس

  یک گروه ار تعزیه خوانان در اواخر دوره قاجاریه و گروهی از تماشاچیان در تکیه دولت تهران 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •