مساعدت مالی زنان ایرانی در مشکلات بزرگ

مساعدت مالی زنان ایرانی در مشکلات بزرگ

اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه، دولت مشیرالدوله تصمیم گرفت براى تامین برخى مخارج دولتى ، از دولت روس و انگلیس وامى دریافت کند. این تصمیم با مخالفت مجلس و مردم روبه‌رو شد. در نتیجه آن ...

کافه تاریخ- کشکول

اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه، دولت مشیرالدوله تصمیم گرفت براى تامین برخى مخارج دولتى ، از دولت روس و انگلیس وامى دریافت کند. این تصمیم با مخالفت مجلس و مردم روبه‌رو شد. در نتیجه آن، دولت از اجراى تصمیم خود دست برداشت و مجلس براى‌آنکه پول کافى براى دولت فراهم کند، تاسیس بانک ملى را به تصویب رساند. زنان در فراهم ‌آوردن پول و تاسیس مجلس، فداکارانه شرکت جستند. مساعدت مالى زنان در انقلاب مشروطه، به کمک آنان در تاسیس بانک ملى محدود نماند. زمانى‌که مبارزان مشروطه براى تامین هزینه‌هاى مقاومت و خرید اسلحه با مشکل مالى مواجه شدند، زنان با فداکارى و ایثار و با فروختن جواهرات یا وسایل خانه، به کمک آمدند؛ از جمله پس از فتح اصفهان به دست سواران بختیارى، عده‌اى از زنان به انجمن ایالتى اصفهان رفته و زیورآلات خود را هدیه کردند. دراین‌میان، زنى کاسه‌ای مسین را که تنها دارایى او بود، به مشروطه‌خواهان تقدیم کرد.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •