مشروع جلوه دادن فساد مالی با تاسیس بانک

مشروع جلوه دادن فساد مالی با تاسیس بانک

در دهه های 1340 و 1350 تاسیس بانک، جدا از مسئله امتیاز و سرمایه‌گذاری ابزاری جهت پوشش فساد مالی افراد و مشروع جلوه دادن آن بود؛ چنان‌که در رابطه با تأسیس بانک توسط برادران رشیدیان در یکی از اسناد ساواک آمده است...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

در دهه های 1340 و 1350 تاسیس بانک، جدا از مسئله امتیاز و سرمایه‌گذاری ابزاری جهت پوشش فساد مالی افراد و مشروع جلوه دادن آن بود؛ چنان‌که در رابطه با تأسیس بانک توسط برادران رشیدیان در یکی از اسناد ساواک آمده است:

«اگر توجه شود برادران رشیدیان مستقیما با مقامات سیاسی انگلستان مربوطه می‌باشند قرار گرفتن امور اقتصادی مملکت به دست این عده از طریق شرکت‌های تعاونی که تشکیل داده‌اند امکان دارد در آینده خطرهای بزرگی را برای مملکت در بر داشته باشد... با تأسیس بانک تعاونی، رشیدیان‌ها خواهند توانست اعتبارات فوق‌العاده‌ای را از بانک ملی تحصیل و در اختیار بانک اعتبارات تعاونی قرار دهند و این اعتبارات را بین کلیه اصنافی که با آنها نظر موافق دارند تقسیم نمایند و طبعا هر کس امور مالی را در اختیار داشته باشد، می‌تواند آنها را به هر طریق که می‌خواهد بکشاند».1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •