برداشتن لقمه با دست راست

برداشتن لقمه با دست راست

آداب غذا خوردن ایرانیان ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی آنان داشت. چنانچه برخی از غذاها به دلیل مکروه بودن استفاده نمی‌شدند و یا استفاده از آنان تحت احکام اسلام صورت می‌گرفت. روش غذا خوردن ایرانیان نیز در زمان قاجاریان متفاوت از شکل امروزی آن بود و معمولاً توسط دست‌ها صورت می‌گرفت.

کافه تاریخ- سبک زندگی

آداب غذا خوردن ایرانیان ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی آنان داشت. چنانچه برخی از غذاها به دلیل مکروه بودن استفاده نمی‌شدند و یا استفاده از آنان تحت احکام اسلام صورت می‌گرفت. روش غذا خوردن ایرانیان نیز در زمان قاجاریان متفاوت از شکل امروزی آن بود و معمولاً توسط دست‌ها صورت می‌گرفت.
«در وصف خوراک و عادت غذایی مردم، باید گفت که ایرانیان هیچ گوشت خوک نمی‌خورند و از خوردن ماهی هم که فلس دار نباشد پرهیز دارند. هنگام غذا خوردن کارد و چنگال یا چوب غذاخوری به کار نمی‌برند و برابر عادت لقمه را با دست راست بر می‌دارند و به دهان می‌گذارند. هرگز با دست چپ لقمه برنمی‌دارند، زیرا که دست چپ را برای طهارت به کار می‌برند. برای طهارت از کاغذ توالت استفاده نمی‌کنند و با آبی که در ظرف کوزه مانند است – آفتابه- طهارت می‌کنند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •