علت تنفر فرح از علم

علت تنفر فرح از علم

محمدرضا پهلوی به خاطر اعتمادی که به عَلم داشت او را در جریان بسیاری از خوشگذرانی‌ها و عیاشی‌های خود  قرار می‌داد. علم نیز به نوعی نقش واسطه‌گری را در تأمین هوسرانی‌های شاه ایفا می‌کرد و...

کافه تاریخ- کشکول

 محمدرضا پهلوی به خاطر اعتمادی که به عَلم داشت او را در جریان بسیاری از خوشگذرانی‌ها و عیاشی‌های خود  قرار می‌داد. علم نیز به نوعی نقش واسطه‌گری را در تأمین هوسرانی‌های شاه ایفا می‌کرد. فراهم کردن اسباب هوسبازی برای شاه زمینه‌های اختلافات خانوادگی محمدرضا پهلوی و فرح را نیز فراهم کرده بود. فرح مقصر اصلی لجام‌گسیختگی و زنبارگی شاه را علم می‌‌دانست و به نوعی از او متنفر بود.
 علم خود در چند بخش از یادداشت‌هایش به این موضوع اشاره می‌کند از جمله: «هرچند (ملکه فرح) از من خوشش نمی‌آید، ولی نمی‌شود از این بابت او را سرزنش کرد. شهبانو معتقد است که من و شوهرش با هم به الواطی می‌رویم؛ و در این مورد از واقعیت چندان دور نیست.» و در جای دیگری می‌نویسد: «... شهبانو اصولا به دستگاه دربار بدبین هستند. دو دلیل وجود دارد: اول اینکه اطرافیان ایشان نمی‌توانند هیچ موضوعی به من تحمیل کنند؛ بنابراین دائما مشغول سم‌پاشی برعلیه من هستند؛ دوم اینکه شهبانو مرا خیلی به شاهنشاه نزدیک می‌داند و همین‌طور هم هست؛ بنابراین به من خوش‌بین نیستند». 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •