فرماندهان از قبول مسئولیت ابا داشتند!

فرماندهان از قبول مسئولیت ابا داشتند!

خصوصیت بارز رهبران نظامی ‌ایران، غرور شخصی در یک ضعف سراسری بود که از همه جای دیگر بیشتر بود. ایرانی‌ها، اغلب معتقدند که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شوند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

خصوصیت بارز رهبران نظامی ‌ایران، غرور شخصی در یک ضعف سراسری بود که از همه جای دیگر بیشتر بود. ایرانی‌ها، اغلب معتقدند که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شوند...
برخی از ضعف‌های ارتش ناشی از خصوصیات ذاتی و مشترک آنها بود که از نوع سیستم حاکم و قدرت‌طلبی شاه ناشی می‌شد و راه را بر هر گونه مسئولیت‌پذیری و پیشرفت نظامی بسته بود:
«خصوصیت بارز رهبران نظامی ‌ایران، غرور شخصی در یک ضعف سراسری بود که از همه جای دیگر بیشتر بود. ایرانی‌ها، اغلب معتقدند که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شوند. اگر کاری درست انجام شود، می‌گویند: «من» انجام داده‌ام. اما اگر کاری بد انجام شود می‌گویند «تو» انجام داده‌ای؛ این خصوصیت، در روند تصمیم‌گیری ما در ایران جریان داشت. خصوصیت دیگر، این بود که آن‌ها از قبول مسئولیت ابا داشتند، ترس آن‌ها هم این بود که مرتکب اشتباهی شوند که شاه خوشش نیاید و یا شاه خودش به آن اشتباه پی ببرد. تنها کسی که این خصوصیت را نداشت، تیمسار طوفانیان بود. تقریبا همه خرید‌‌های نظامی ‌ایران را او انجام می‌داد و با دیگر کشور‌ها در رابطه با توسعه صنعتی ایران تماس می‌گرفت و هیچگاه از قبول مسئولیت سرباز نمیزد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •