فرح و محمدرضا پهلوی در آلمان

فرح و محمدرضا پهلوی در آلمان

فرح پهلوی و محمدرضا پهلوی در سفر به آلمان هنگام ملاقات با لوبوکه رئیس جمهور این کشور و همسر وی

کافه تاریخ- عکس

فرح پهلوی و محمدرضا پهلوی در سفر به آلمان هنگام ملاقات با لوبوکه رئیس جمهور این کشور و همسر وی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •