نقش امریکا در روابط ایران و اسرائیل

نقش امریکا در روابط ایران و اسرائیل

تا آنجا که مربوط به خط مشی آمریکا می‌شود، بازگشت نفوذ ملا‌ها، هر چند که غیرمتحمل است، بر چهره ما در اینجا اثر نامطلوب خواهد داشت، زیرا ما مسیحی هستیم و...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

یکی از دلایل نگرانی آمریکا از سقوط رژیم و روی کار آمدن روحانیون به قدرت، نگرانی از روابط آینده آمریکا و حکومت جدید بود. آمریکا از انزجار مردم ایران از رژیم اسرائیل و ارتباط آمریکا با این رژیم و شخص شاه به خوبی آگاه بود و می‌دانست سقوط رژیم شاه روابط آینده ایران با این کشورها را متزلزل خواهد کرد: 
«تا آنجا که مربوط به خط مشی آمریکا می‌شود، بازگشت نفوذ ملا‌ها، هر چند که غیرمتحمل است، بر چهره ما در اینجا اثر نامطلوب خواهد داشت، زیرا ما مسیحی هستیم و در چشم عامه ارتباط نزدیک با این رژیم رفرمیست و با اسرائیل داریم. رهبران مذهبی محافظه کار، قسمت عمده دنیاگرایی ایران و نیز روابطش را با اسرائیل، متوجه نفوذ آمریکا می‌دانند. به علاوه، روحانیت ملی به طور سنتی با نفوذ خارجی در ایران مخالفت کرده است. بنابراین در صورت غیر محتمل بازگشت روحانیت به یک وضعیت مهم سیاسی با نفوذ در چند سال آینده، می‌توانیم انتظار مورد حمله قرار گرفتن را داشته باشیم.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •