راه‌هایی که گذشتگان انتخاب نمودند

راه‌هایی که گذشتگان انتخاب نمودند

جاده‌‌‌ها در ایران در اصل یکنوع راه عبور طبیعی انتخاب شده توسط گذشتگان بوده بدون اینکه کوچکترین اقدامی ‌از لحاظ جاده سازی در آن‌‌‌ها بعمل آمده باشد و معمولاً بصورت خط مستقیم و نزدیکترین راه از این منزل با منزلگاه دیگر را انتخاب کرده بودند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

اگر گسترش ارتباطات را مهمترین عامل در گسترش زندگی شهری و مبادلات کالا بدانیم، باید بگوییم که این عامل در عصر قاجار، بسیار ضعیف و ابتدایی بود. توصیفات متعددی که از جاده‌ها و راه‌های ایران آن دوره به عمل آمده است به خوبی مبین این موضوع است:
«در طول راه متوجه باز شدن راهی مالرو و در دو سوی جاده از میان برف‌‌ها در اثر عبور مداوم کاروانیان دیگر شدم. اغلب در فواصل مختلف با ستونی از دلیجان، کالسکه یا اسب و قاطر و یا کاروانی از شتران حامل بار‌‌‌‌های تجاری مواجه می‌شدیم که از دور بصورت خط زنجیری سیاه از روی برف‌‌‌‌های سفید بی‌منتها در حال پیشروی بودند و صدای زنگ آن‌‌‌ها از مسافتی دور بگوشمان می‌رسید. بنا به تجربه‌ای که پس از سال‌‌ها سفر در جاده‌‌‌‌‌های مختلف ایران بدست آوردم این جاده‌‌‌ها در اصل یکنوع راه عبور طبیعی انتخاب شده توسط گذشتگان بوده بدون اینکه کوچکترین اقدامی ‌از لحاظ جاده سازی در آن‌‌‌ها بعمل آمده باشد و معمولاً بصورت خط مستقیم و نزدیکترین راه از این منزل با منزلگاه دیگر را انتخاب کرده بودند. که در صورت برخورد با کوه، باتلاق، رودخانه یا هر مانع مشابه دیگری انحراف پیدا می‌کرد. چهارپایان بارکش هم که مدام در حال رفت و آمد از اینگونه راه‌‌ها بودند بدون اینکه نیازی به شدت عمل پاترغیب و تحریک داشته باشند همچنان سر بزیر براه خود ادامه می‌دادند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •