آب آشامیدنی در یک درصد از روستاهای ایران

آب آشامیدنی در یک درصد از روستاهای ایران

روستاهای ایران فقط ۴% برق و ۱% آب آشامیدنی مطمئن دارند... ما دو هزار خانه فرهنگ روستایی داریم و فقط در ۱۳۶ خانه برق هست ...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

علیرغم برخی از ادعاها پیرامون تأمین امکانات بهداشتی در روستاها، بسیاری از روستاها و حتی مناطق شهری در دوره پهلوی فاقد برق و آب آشامیدنی سالم بودند. مناطقی هم که دارای این امکانات بودند، با پرداخت حق انشعاب، صاحب آب و برق شده بودند:
«عرض دیگر این بود که در جلسه خانه‌های فرهنگ روستایی معلوم شد که روستاهای ایران فقط ۴% برق و ۱% آب آشامیدنی مطمئن دارند و این به کلی مغایر نظرات شاهنشاه است. ما دو هزار خانه فرهنگ روستایی داریم و فقط در ۱۳۶ خانه برق هست. فرمودند: می‌دانم. عرض کردم: پس چرا اقدامی نمی‌فرمایید؟ فرمودند: آخر باید شبکه برق به تمام ایران برسد. عرض کردم: در بعضی جاها هم که رسیده برای انشعاب هرده، وزارت آب و برق سی هزار تومان حق انشعاب مطالبه می‌کند. این کار که مضحک است، آن هم با این همه پول و مقدورات. به علاوه ۳ ریال کیلووات مطالبه می‌کنند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •