محمدرضا پهلوی در پارک مرکزی نیویورک

محمدرضا پهلوی در پارک مرکزی نیویورک

سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا در جریان بازدید از پارک مرکزی نیویورک به همراه رئیس تشریفات وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه

کافه تاریخ- عکس

سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا در جریان بازدید از پارک مرکزی نیویورک به همراه رئیس تشریفات وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •