اختلاس میلیونی عطا الله خسروانی از شرکت اتوبوسرانی

اختلاس میلیونی عطا الله خسروانی از شرکت اتوبوسرانی

بر اساس این سند «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 36 میلیون تومان سوء استفاده به نام هزینه‌های حزبی در اختیار خسروانی قرار داده و وی نیز از آن سوء استفاده ‌کرده است.»

کافه تاریخ- سند

اختلاس «عطا اله خسروانی» دبیر کل حزب ایران نوین از شرکت واحد اتوبوسرانی در سال 1348 موضوع سند زیر است. بر اساس این سند «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 36 میلیون تومان سوء استفاده به نام هزینه‌های حزبی در اختیار خسروانی قرار داده و وی نیز از آن سوء استفاده ‌کرده است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •