نماز خواندن هم ممنوع می‌شود!

نماز خواندن هم ممنوع می‌شود!

تا سال 56، کنترل ساواک بر زندانیان بسیار شدید و دقیق بود. این فشار بر افراد و گروه‌های مذهبی خیلی بیشتر بود و بسیاری از آنان، حتی از انجام برخی از فرایض دینی خود در زندان نیز محروم شده بودند.

کافه تاریخ- کشکول

تا سال 56، کنترل ساواک بر زندانیان بسیار شدید و دقیق بود. این فشار بر افراد و گروه‌های مذهبی خیلی بیشتر بود و بسیاری از آنان، حتی از انجام برخی از فرایض دینی خود در زندان نیز محروم شده بودند. 
«تا سال 1356 شرایط سختی در زندان‌ها حکمفرما بود. به صورتی که وقتی دو زندانی با هم صحبت می‌کردند و یا کتاب می‌خواندند، مأموران دقیق می‌شدند تا ببینند با هم چه چیز می‌خوانند و یا چهار نفر که دور هم جمع می‌شدند تا با هم صحبت کنند، مأمورین مراقب بودند. تا سال 1356 مراقبت‌های پلیس بسیار شدید بود. حتی در سال ۱۳۵۳ رژیم ترتیبی داد تا نماز خواندن را ممنوع کند، در آن سال، رژیم تحت فشار افکار عمومی‌ دنیا بود که در داخل زندان‌ها، زندانی‌های سیاسی - مذهبی زیادی وجود دارد و رژیم برای اینکه به خارجی‌ها ثابت کند که ما اصلاً در زندان‌های خودمان مذهبی نداریم و کسی برای عقاید مذهبی‌اش دستگیر نشده، این تصمیم را گرفت و اعلام کرد: «در زندان قصر، آن‌‌هایی که سنشان کمتر از شصت سال است، حق خواندن نماز ندارند. این مسئله با مقاومت شدید بچه‌های مذهبی روبه رو شد و در نتیجه این اعتراضات، بچه‌ها با شکنجه‌های زیادی روبه رو شدند. ولی الحمدلله بعد از یک هفته، رژیم عقب‌نشینی کرد. این ممنوعیت از طریق ملاقاتی‌ها به خبرگزاری های دنیا اعلام شد که به دستور زندانبانان، زندانیان مذهبی زندان قصر حق خواندن نماز را ندارند و هر کس نماز بخواند، مورد اذیت و شکنجه قرار می‌گیرد، بعد از یک هفته سرهنگ زمانی که رئیس زندان شماره یک بود با کماندو‌‌هایش به حیاط زندان آمد و گفت که به دستور شاهنشاه آریامهر از فردا می‌توانید نماز بخوانید.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •