ساواک به جای دستگیری، عمداً می‌کشد

ساواک به جای دستگیری، عمداً می‌کشد

ساواک عده زیادی را مستقیماً در درگیری با پلیس با مقاومت در برابر دستگیری به گلوله می‌بندد. از هنگامی که در ۱۹۷۱ مقاومت چریکی آغاز شد ده‌ها جوان رسما به این طریق کشته شده‌اند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

ساواک مخوف‌ترین سازمان اطلاعاتی و امنیتی، مهمترین نهاد شناسایی مخالفان سیاسی شاه بود. این سازمان روش‌های مختلفی در برخورد با زندانیان و شکنجه آنان داشت که مهمترین آن تیرباران و کشتن عمدی آنان به جای دستگیر کردن یا زندانی نمودن بود:
«ساواک دستکم به سه شیوه متمایز آدم می‌کشد. او عده زیادی را مستقیماً در درگیری با پلیس با مقاومت در برابر دستگیری به گلوله می‌بندد. از هنگامی که در ۱۹۷۱ مقاومت چریکی آغاز شد ده‌ها جوان رسما به این طریق کشته شده‌اند، گرچه شاید رقم واقعی از این بیشتر باشد. به نظر می‌رسد گاهی ساواک ترجیح می‌دهد مخالفان را به جای دستگیری عمداً بکشند. ثانیاً عده قابل ملاحظه‌ای پس از محاکمه در دادگاه‌های نظامی تیرباران می‌شوند. در دهه ۱۹۵۰ پیش از تأسیس ساواک وزیر امور خارجه سابق در حکومت مصدق و دستکم ۳۶ افسر ارتش به این ترتیب تیرباران شدند. از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ بیش از ۳۰۰ نفر پس از محکومیت در دادگاه‌های نظامی رسماً تیرباران شدند. ثالثاً عده بسیاری بر اثر بدرفتاری با شکنجه زیر بازجونی یا در زندان جان خود را از دست می‌دهند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •