عکس/ گذر از ترسناک ترین میدان تهران

عکس/ گذر از ترسناک ترین میدان تهران

میدان اعدام یکی از پنج میدان اصلی تهران در زمان قاجار، میدانی خارج از حصار شهر بود با کاربری خاص که تنها در زمان‌های معین گروهی از مردم برای تماشای مراسم گردن‌زنی در آن جمع می‌شدند و بعد از تمام شدن مراسم، همه برای ادامه زندگی و کار به شهر برمی‌گشتند.

کافه تاریخ- عکس

میدان اعدام یکی از پنج میدان اصلی تهران در زمان قاجار، میدانی خارج از حصار شهر بود با کاربری خاص که تنها در زمان‌های معین گروهی از مردم برای تماشای مراسم گردن‌زنی در آن جمع می‌شدند و بعد از تمام شدن مراسم، همه برای ادامه زندگی و کار به شهر برمی‌گشتند. نمایش و اجرای حکم گردن‌زنی افراد در این میدان باعث شده بود تا نام این میدان «پاقاپوق» گذاشته شود. چراکه در زمان‌های گذشته «قاپوق» وسیله‌ای بود چوبی یا فلزی که افراد قبل از گردن زدن به آن بسته می‌شدند تا در زمان اجرای حکم و بریده شدن گردنشان تکان نخورند. در وسط این میدان هم قاپوقی چوبی وجود داشت که افراد قبل از اجرای حکم به آن بسته می‌شدند.

تردد مردم در میدان پاقاپوق تهران در دوره قاجاریه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •