ممنوع‌المنبر شدن محمدتقی فلسفی

ممنوع‌المنبر شدن محمدتقی فلسفی

اتحاد و انسجام میان روحانیون سراسر کشور یکی از عوامل موفقیت نهضت امام (ره) در برابر رژیم پهلوی بود. شبکه‌ای از روحانیون که در سراسر کشور پراکنده شده بودند، در موارد خاص از قبیل ممنوع‌المنبر شدن، یا دستگیری افراد انقلابی، از طریق اتخاذ مواضع مشترک و ارسال تلگراف‌هایی به مراکز انسجام خود را نشان می‌دادند.

کافه تاریخ- سند

اتحاد و انسجام میان روحانیون سراسر کشور یکی از عوامل موفقیت نهضت امام (ره) در برابر رژیم پهلوی بود. شبکه‌ای از روحانیون که در سراسر کشور پراکنده شده بودند، در موارد خاص از قبیل ممنوع‌المنبر شدن، یا دستگیری افراد انقلابی، از طریق اتخاذ مواضع مشترک و ارسال تلگراف‌هایی به مراکز انسجام خود را نشان می‌دادند. در سند زیر به تلگراف روحانیون آبادان در اعتراض به ممنوع‌المنبر شدن حجت‌الاسلام فلسفی اشاره شده است: «از طرف تعدادی از روحانیون آبادان دو فقره تلگراف در مورد ممنوع‌المنبر شدن محمدتقی فلسفی برای آقای نخست وزیر و خود نامبرده بالا مخابره گردیده است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •