وقتی ثریا هراسی از جنجال ندارد

وقتی ثریا هراسی از جنجال ندارد

کاخ اختصاصی به نظر من و او خیلی کهنه و از مد افتاده جلوه می‌‌کند و چون با موافقتی که بین تهران و واشینگتن امضاء شده، حکومت زاهدی از اعتباری معادل چهل و پنج میلیون دلار برخوردار است، دیگر از ‌اینکه پیش خور کردن پول‌ها برای هزینه شخصی شاه ‌ایجاد جنجال بکند هراسی ندارم. بنابراین...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

بعد از کودتای 28 مرداد، شاه با تجمیع تمام اختیارات، قدرت زیادی در امور اقتصادی پیدا کرد. این موضوع فرصت مناسبی برای نزدیکان و اطرافیان شاه بود که ضمن تأمین منافع شخصی خود، به اسراف و تجملات پرداخته و زندگی رویایی خود را تشکیل دهند:
 «کاخ اختصاصی به نظر من و او خیلی کهنه و از مد افتاده جلوه می‌‌کند و چون با موافقتی که بین تهران و واشینگتن امضاء شده، حکومت زاهدی از اعتباری معادل چهل و پنج میلیون دلار برخوردار است، دیگر از ‌اینکه پیش خور کردن پول‌ها برای هزینه شخصی شاه ‌ایجاد جنجال بکند هراسی ندارم. بنابراین دکوراتور ژانسن را از پاریس فرامی‌‌خوانم و با کندن هزاره‌‌های چوبی وحشتناک تالار‌های پذیرائی و تغییراتی که او می‌‌دهد، بزودی کاخ اختصاصی، با دیوار‌های نقاشی شده و مبل‌ها و تزئینات استیل لوئی شانزده، چنان جای زیبایی می‌‌شود که دوست دارم هر روز از دوستانم در آنجا پذیرائی کنم.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •