نظارت بر امور شخصی ولیعهد

نظارت بر امور شخصی ولیعهد

قائم مقام فراهانی به امور شخصی ولیعهد نیز نظارت داشت. او این نظارت را، که همه اعمال و افکار عباس‌میرزا را شامل می‌شد، وظیفه وجدانی و اخلاقی خود می‌شمرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

دربار قاجار بنا بر ماهیت سیاسی آن و قداستی که شاه برخوردار بود، از هر گونه نظارت و کنترلی مبرا بود. اما قائم مقام زمانی که در دربار عباس میرزا حضور داشت، با سنت‌شکنی در این موضوع، به نظارت بر اعمال و اقدامات ولیعهد پرداخت:
«قائم مقام فراهانی به امور شخصی ولیعهد نیز نظارت داشت. او این نظارت را، که همه اعمال و افکار عباس‌میرزا را شامل می‌شد، وظیفه وجدانی و اخلاقی خود می‌شمرد. این احساس مسئولیت به طرز نمایانی در اشعار او بازتاب یافته است. قائم مقام خود را موظف می‌دانست تا کاستی‌ها و عیب‌ها را بی‌هیچ پردہ پوشی برملا سازد و در رفع آن‌‌ها بکوشد. او حتی بر اخلاقیات و کردار خصوصی نایب‌السلطنه نظارت می‌کرد و آنگاه که می‌دید شاهزاده در این دوره حساس به عیش و نوش می‌پردازد، از خود عکس‌العمل نشان می‌داد و می‌کوشید تا او را به مسئولیت‌های خطیر خود متوجه سازد. دقت و وسواس او در امور مالی دشمنان بسیاری برای او فراهم می‌آورد. او می‌کوشید ولیعهد را از تشریفات یاوه‌ای که معمول دربار پدر و برادرانش بود، دور نگهدارد.  اما دلشوره‌ها و دلسوزی‌های او، نه در کام ولیعهد خوش آیند بود و نه با منافع درباریان همسازی و همخوانی داشت. ناخوشایندی ولیعهد، وسیله تلقینات توطئه‌آمیز ناراضی‌‌ها دامنه زده می‌شد. قائم مقام، گرم کار و تلاش، یا از این وسوسه‌ها و دسیسه چینی‌‌ها بی‌خبر بود، یا خبر داشت و به اعتبار صمیمیت و صداقب خدمات خود به آن‌‌ها ارجی نمی‌نهاد. اما کار دشمنان، بی‌نتیجه نبود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •