مشروطه خواهان مسلح قفقازی ، تبریزی و رشتی

مشروطه خواهان مسلح قفقازی ، تبریزی و رشتی

عبدالحسین سردارمحی رشتی ، علی محمد تبریزی و جمعی از مشروطه خواهان مسلح قفقازی ، تبریزی و رشتی

کافه تاریخ- عکس

عبدالحسین سردارمحی رشتی ، علی محمد تبریزی و جمعی از مشروطه خواهان مسلح قفقازی ، تبریزی و رشتی

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •