ممنوعیت فعالیت علمی و آموزشی به زبان کُردی و آذری

ممنوعیت فعالیت علمی و آموزشی به زبان کُردی و آذری

در توضیح این رویداد آمده است که  چاپ و نشر کتاب به لهجه‌هاى مذکور به منظور تعمیم و گسترش زبان فارسى در آذربایجان و کردستان، ممنوع می‌باشد. از این‌رو با توجه به انتشار کتاب یاد شده احتمال دارد کتاب‌هاى دیگرى نیز به زبانهای مختلف منتشر گردد.

کافه تاریخ- سند

در این سند به  انتشار یک کتاب به زبان  آذرى اشاره شد است و در آن تاکید شده است که پس از چند سال ممنوعیت چاپ و انتشار کتب به لهجه‌هاى کُردى و آذرى، اخیراً کتاب «مبانى دستور زبان آذرى» چاپ و در کتاب فروشى‌ها به فروش می‌رسد. در توضیح این رویداد نیز  آمده است که  چاپ و نشر کتاب به لهجه‌هاى مذکور به منظور تعمیم و گسترش زبان فارسى در آذربایجان و کردستان، ممنوع می‌باشد. از این‌رو با توجه به انتشار کتاب یاد شده احتمال دارد کتاب‌هاى دیگرى نیز به زبانهای مختلف منتشر گردد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •