دلیجان در عصر قاجار

دلیجان در عصر قاجار

شهرها و روستاهای ایران با بهره‌مندی از طبیعت زیبا، متفاوت و چهارفصل، یکی از جاذبه‌های مهم و دیدنی آن شهرها محسوب می‌شد. از آنجا که توسعه زندگی شهرنشینی در دوره قاجار در ابتدای راه خود قرار داشت و منحصر به برخی از شهرهای بزرگ بود، باعث شده بود تا طبیعت شهرهای کوچک دست‌نخورده باقی بماند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

شهرها و روستاهای ایران با بهره‌مندی از طبیعت زیبا، متفاوت و چهارفصل، یکی از جاذبه‌های مهم و دیدنی آن شهرها محسوب می‌شد. از آنجا که توسعه زندگی شهرنشینی در دوره قاجار در ابتدای راه خود قرار داشت و منحصر به برخی از شهرهای بزرگ بود، باعث شده بود تا طبیعت شهرهای کوچک دست‌نخورده باقی بماند. دلیجان از جمله این شهرهاست که با جاذبه‌های طبیعی، شهری زیبا محسوب می‌شد:
«در عبور از دره زیبای دلیجان، یادگار مناظری که سابقاً بین «ترنی» و «نارنی» در راه روم طی کرده بودیم، تجدید می‌شد و همه چیز در اینجا جمع شده است تا زیباترین منظره کوهستانی را که ممکن است طبیعت ظاهر نماید، جلوه گر سازد. صخره‌هائی در میان سبزه‌ها، که شکل زیبای آنان در هر قدم تغییر می‌کند، صدای آبشارها و لطافت هوا و فراوانی رستنی‌ها از هر طرف، گله‌های گوسفندان و بزها، با پشم‌های زرد رنگ و گوش‌های آویزان، مانند سگان پاسبان به مناظر جان می‌بخشند. همه این حیوانات زیبائی بی‌مانندی دارند. خوک، این حیوان زشت و خشن در اینجا شکلی ملایم و زیبا و ظریف بخود می‌گیرد و با پاهای بلند و بدن لاغرش شناخته نمی‌شود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •