حمله متفقین به ایران را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

حمله متفقین به ایران را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

بولارد در توجیه اشغال ایران می گوید اگر حمله متفقین و تصرف ایران به تعویق می‌افتاد، هرگز نمی‌شد از نمونه حوادثی که بعدا در سالهای ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ در ایران اتفاق افتاد جلوگیری کرد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

متفقین در ابتدای جنگ جهانی دوم، ایران را اشغال کردند و بهانه آنها حضور نیروهای آلمانی در ایران بود؛ اما واقعیت آن است که ایران به دلیل داشتن مرزهای گسترده با شوروی و درگیری این کشور با آلمان نازی از موقعیت ناپایداری برخوردار بود و متفقین مصمم بودند با اشغال ایران، از ثبات و تمرکز خود بر ایران مطمئن شوند:
«طرح این سؤال که اصولاً حمله متفقین به ایران را چگونه می‌توان توجیه کرد، شاید هرگز جواب مناسبی نداشته باشد. ولی اگر کسی بخواهد در این زمینه از نظرات متفقین آگاه شود می‌تواند به یورش بی‌دلیل هیتلر به چهار کشور کوچک و بی‌طرف اروپای غربی هلند، دانمارک، بلژیکی، نروژ بیندیشد و آنگاه خطر بزرگی را که حضور بی‌دلیل تعداد کثیر اتباع آلمانی در ایران می‌توانست برای منافع متفقین داشته باشد و با آثار وخیم افزایش احساسات و علاقه مردم و بخصوص ارتش و پلیس ایران - نسبت به آلمان را در نظر بگیرد. ضمناً برای اینکه اهمیت قضیه بیشتر روشن شود، باید توجه داشت که اگر حمله متفقین و تصرف ایران به تعویق می‌افتاد، هرگز نمی‌شد از نمونه حوادثی که بعدا در سالهای ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ در ایران اتفاق افتاد جلوگیری کرد. بعنوان مثال می‌توان به تدارک محرمانه گروهی از افسران ارشد ارتش ایران اشاره کرد که با همکاری عوامل آلمانی قصد داشتند چند فرودگاه ایران را برای پیاده شدن افسران و سربازان آلمانی آماده کنند تا با استفاده از موقعیت بدست آمده، ایران را به جرگه کشورهای دمحور، وارد کنند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •