لیبرال‌هایی که با آمریکا مراوده داشتند

لیبرال‌هایی که با آمریکا مراوده داشتند

انصاری با جمشید آموزگار درباره ‌این نکته به تفاهم رسیده است که هر کدام از این دو نخست‌وزیر شود دیگری را به دومین پست عالی در کابینه منصوب کند.

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

بعد از کودتای 28 مرداد، نفوذ آمریکا در سیاست کشور به حدی افزایش یافت که بسیاری از افراد بعد از عبور از غربال اطلاعاتی آمریکا به بدنه سیاسی کشور راه می‌یافتند. اطمینان از وابستگی و وفاداری آن افراد به آمریکا، یکی از موضوعاتی مهم برای دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا بود:
«انصاری گفت که آن‌قدر از لحاظ تمایلات نسبت به آمریکا شناخته شده است، در واقع ترجیح می‌دهد ملاقات‌های او علنی باشد تا مبادا تصور شود که وی چیزی را پنهان می‌کند. انصاری که در ایالات متحده تحصیل کرده است، ابتدا به اصل چهار وابسته بود و سپس با شرکت لیلیان تال و گلپ ارتباط پیدا کرد. او با آمریکایی‌ها با آمادگی کامل مراوده می‌کند. او قلباً لیبرال است... انصاری یک نخست‌وزیر بالقوه است. او زمانی به من گفت که با جمشید آموزگار درباره ‌این نکته به تفاهم رسیده است که هر کدام از این دو، نخست‌وزیر شود دیگری را به دومین پست عالی در کابینه منصوب کند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •