غیر عادی بودن آداب تشریفاتی

غیر عادی بودن آداب تشریفاتی

هنگامی‌که شما وارد اتاق می‌شوید، دو دقیقه اول به بیان جملاتی صرف خواهد شد که مقصود از بیان آن‌‌‌ها ابراز احترامی‌اغراق آمیز نسبت به مهمان است. در خانه‌‌‌‌‌های طبقات متوسط بالا میزبان شما خودش مانند خدمتکار‌‌ها از شما پذیرایی می‌کند ...

کافه تاریخ- سبک زندگی

یکی از آداب خاص مردم ایران در دوره قاجار، احترام به مهمان و تعارفات زیاد است که گاه در نظر خارجیان تصنعی و زیاد از حد جلوه می‌نمود. علیرغم اینکه این نوع رفتار برگرفته از فرهنگ خاص ایرانی است؛ اما از دید خارجیان نشانه نزاکت نبود:

«البته در یزد آداب و رسوم بسیاری است که برای بیگانگان جدأ مضحک به نظر می‌رسند. برای مثال، آداب تشریفات و پذیرایی به وضوح غیرعادی و ویژه است و با آن که خیلی تعارف آمیز است، اما همیشه در نظر اروپاییان به صورت یک رفتار بسیار مؤدبانه و با نزاکت به حساب نمی‌آید. هنگامی‌که شما وارد اتاق می‌شوید، دو دقیقه اول به بیان جملاتی صرف خواهد شد که مقصود از بیان آن‌‌‌ها ابزار احترامی‌اغراق آمیز نسبت به مهمان است. در خانه‌‌‌‌‌های طبقات متوسط بالا میزبان شما خودش مانند خدمتکار‌‌ها از شما پذیرایی می‌کند، نه فقط شخصاً برای شما چای می‌آورد، بل هر دو دقیقه یک بار برای پر کردن ظروف سفالی میوه و...، یا آوردن تکه دیگری تبات از اتاق خارج می‌شود. اگر شما یک خدمتکار با خود داشته باشید، میزبان تان یا سایر مهمانانش به راحتی با این مرد در حضور شما درباره بی‌اهمیت ترین مسائل شخصی تان وارد صحبت خواهند شد.»1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •