کودتا یا رستاخیز ملی؟!

کودتا یا رستاخیز ملی؟!

در رسانه های دولتی چنان وانمود می شد که کودتای آمریکایی- انگلیسی امری قانونی و برای دفاع از کیان کشور بود و بدین ترتیب مصدق و مصدقیان یاغیان این کشور بودند....

کافه تاریخ- کشکول

در طول حیات حکومت پهلوی همیشه از کودتای 28 مرداد به عنوان یک رستاخیز ملی یاد می کردند. در رسانه های دولتی چنان وانمود می شد که کودتای آمریکایی- انگلیسی امری قانونی و برای دفاع از کیان کشور بود و بدین ترتیب مصدق و مصدقیان یاغیان این کشور بودند. عبارات زیر از یکی از نظامیان عصر پهلوی به خوبی می تواند این طرز تفکر غیرواقعی را روایت کند:
«آنچه مسلم است اینکه طغیان نوزدهم آگوست1953 که به قیام بیست و هشت مرداد معروفیت یافت، یک قیام واقعی و اصیل مردم برای دفاع از سلطنت و رسم و سنت پادشاهی به حساب می آمد حقیقتی که صدها شاهد عینی قابل اعتماد بر تایید و ضمانت آن ناظر بودند. تنها گلوله های آتشین مدافع مصدق بود و از این وسیله برعلیه پشتیبانان مصدق استفاده نشد و زاهدی از این طریق بهره گیری نکرد چنانچه این رویه در خارج و سپس ایران بعد از مدتی منتشر و آشکار گردید آن هم بوسیله دشمنان شاه یا آنان که می خواستند اعتباری از این وقایع کسب کنند. بعد از چند ساعت دستور لازم به تهران و اصل گردید امام قیام در تمام شهرها و ایالات در همان روز برپا گردید و اگر این انقلاب در آن روز در تهران شکل نمی گرفت چه بسا امکان داشت جنگلهای داخلی ایالات را فراگیرد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •