انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

یکی از مهمترین سفرهای دوران سلطنت محمدرضا پهلوی به امریکا سفر وی در سال 1341 و در زمان جان. اف. کندی بود که وی پس از بازگشت نخست وزیر را برکنار و آنچه اصول ششگانه انقلاب شاه و ملت می خواند را به رفراندوم گذاشت. کندی از آنجا که در مبارزات انتخاباتی وعده تغیر در سیاست خارجی و داخلی امریکا داده بود پس از کسب قدرت طرح جدید «اتحاد برای پیشرفت» و سیاست «مرزهای نو» را با هدف جلوگیری از قیام مردم در کشورهای جهان سوم علیه آمریکا طرح ریزی کرد. بر اساس این طرحها، کندی به شاه ایران فشار آورد که دست به اصلاحات اجتماعی در ایران بزند و به این منظور علی امینی سفیر سابق ایران در امریکا را به نخست وزیر منصوب کند. شاه به رغم میل باطنی امینی را به نخست وزیر انتخاب کرد. امینی در مدت کوتاه نخست وزیر خود تلاش های بی نتیجه ای چون انحلال‏ مجلس بیستم، زندانی کردن سپهبد «حسین آزموده» دادستان نظامی بعد از کودتا، برکناری تیمور بختیار از ریاست سازمان امنیت (ساواک)، برکناری تعدادی از مقامهای‏ بلند پایه ایران که مشهور به فساد و طرفداری از انگلستان بودند برای تثبیت قدرت خود انجام داد که همین امر شاه را برای برکناری اش مصمم تر کرد. در پايان این مسافرت اعلاميه مشترکي به امضاي جان. ‌اف. کندي و محمدرضا پهلوی منتشر گرديد که طي آن آمريکا با صراحت، خود را متعهد به پشتيباني از شاه ايران کرده بود. عکس های مربوط به سفر شاه به امریکا در سال 1341 در موزه کتابخانه کندی قابل دسترسی است.

تاریخ: 1394/07/13 23:01
 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه

 • انقلاب سفید شاه، ماحصل سفر به امریکا

  محمدرضاشاه