جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تاريخ ايران زمين، تاريخي سراسر حماسي و مشحون از پهلواني و سلحشوري است كه حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه خود مهر جاودانگي به آن زده است و شايد اگر فردوسي در دوران معاصر وجود داشت، نام "جهان پهلوان تختي" را هم در رديف قهرمانان و پهلوانان اساطيري و افسانه‌اي كتاب خود قرار مي‌داد. در بين همه شخصيت‌ها و پهلوانان اساطيري شاهنامه فردوسي، نام‌هايي همچون رستم، سهراب، اسفنديار، زال، سام، نريمان، بهرام، بيژن، گيو، گودرز، توس، كيكاووس، گرشاسب، گشتاسب، كاوه آهنگر، آرش كمانگير و سياوش، بيش از ديگران مي‌درخشد و اين آخري كه به "خون سياوش" و "مرگ سياوش" نيز معروف است، به خاطر زندگي پاك و منزه و مرگ مظلومانه و ناجوانمردانه‌اش مي‌تواند شخصيتي نزديك و مثال زدني براي جهان پهلوان تختي دوران معاصر ما باشد.

 

تاریخ: 1395/04/03 01:34
 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی

 • جهان پهلوان در آیینه تصاویر

  تختی