حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

.

میرزا حسن خان ملقب به وثوق الدوله، نخست وزیر دوارن سلطنت احمد شاه قاجار می باشد که در روند سیاست داخلی و خارجی احمدشاه تاثیر زیادی داشت. از وی که به عنوان مهره انگلیسیها در دربار قاجار یاد می شود؛ از ابتدای تشکیل کابینه خود تمایل زیادی به انگلستان نشان داد و سعی نمود با دریافت کمکهای مالی و اقتصادی از انگلیستان، زمینه های نفوذ این کشور را در عرصه تحولات سیاسی ایران افزایش دهد. مهمترین کار وثوق الدوله در دوران نخست وزیری خود، انعقاد قراداد ننگین 1919میلادی، با دولت انگلستان بود که به وسیله این قراداد ایران به تحت الحمایگی این دولت استعماری در آمد و برای بستن این قراداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کرد و به خاطر این خدمتی که برای دولت انگلستان انجام داد تا آخر عمرش در حفظ جان و مال او و کسانش، بیشتر از هر کس دیگر کوشش و حمایت صورت گرفت. سرانجام این قراردداد با کار شکنی روسها و مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قراداد 1919م شد، لغو شد و وثوق الدوله به اجبار از  نخست وزیری برکنار کشد. وثوق الدوله یعد از برکناری به اروپا سفر نمود و در اسل 104 و مقارن با سلطنت پهلوی اول به ایران بازگشت و در دورۀ ششم مجلس شورا به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد، و در کابینه بعدی نیز به وزارت رسید و با خروج رضاخان از ایران، او نیز در صحنه قدرت تا حدودی حذف شد، او در سن 80 سالگی در تهران در گذشت و در قم در مقبرۀ خانوادگی خود بخاک سپرده شد.

 

تاریخ: 1395/05/19 14:37
 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق (وثوق الدوله) در میانسالی

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق (وثوق الدوله) نخست وزير در ميان عليقلي انصاري (مشاورالممالك) وزير خارجه و كوزيل پالكوفسكي وزيرمختار روسيه در ايران

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  جمعي از اعضاي كابينه حسن وثوق ( وثوق الدوله ) به اتفاق محمد حسن ميرزا وليعهد

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق (وثوق الدوله ) رئيس الوزرا به اتفاق جمعي از مقامات و رجال دوره احمدشاه ، به هنگام بازديد از يك بيمارستان دولتي

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق (وثوق الدوله ) رئيس الوزرا و وزير داخله به اتفاق اعضاي كابينه خود

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق الدوله رئيس فرهنگستان ايران

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق الدوله در اواخر دوره قاجار

 • حسن وثوق الدوله؛ نخست وزیر انگلوفیل قجری

  حسن وثوق (وثوق الدوله )