فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

.

با توجه به اشغال ایران توسط قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، ارتش سرخ که در شمال ایران استقرار یافته بود؛ با زیرپا گذاشتن مفاد کنفرانس تهران، حاضر به خروج از ایران نشد و با استفاده از حضور ارتش خود در ایران به دنبال تحقق اهداف استعماری خود بود. روسها در این راستا دو هدف را در دستور کار خود قرار دادند؛ تجزیه آذربایجان و شمال کردستان در راستای وصیت‌نامه‌ی پتر و الحاق این سرزمین‌ها به سرزمین خویش (هم چون دیگر بخش های جدا شده از ایران در قراردادهای گلستان و ترکمنچای) و نیز گرفتن امتیاز نفت شمال و در نتیجه گستراندن بساطی به مانند انگلیس‌ها در جنوب ایران . از این‌رو، روز 21 آذر1324 میر جعفر پیشه‌وری، به دستور مستقیم روس‌ها، برپایی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و حکومت خودمختار را در آذربایجان اعلام کرد. چندی پس از آن، قاضی محمد نیز به دستور روس‌ها، با اعلام فرقه‌ی دموکرات کردستان در راستای تجزیه‌ی بخشی از مناطق کردنشین، در مهاباد اعلام جمهوری کرد. در گالری حاضر، فعالیت حزب دمکرات کردستان را به تصویر می کشد.

تاریخ: 1395/05/28 15:28
 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  مراسم پائین کشیدن پرچم ایران ونصب پرچم فرقه دمکرات کردستان به جای آن با حضور جمعی از رهبران و خوانین کرد در مهاباد

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  ملاقات محمدرضا پهلوی با قاضی محمد

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  عده اي از مخالفين مهم فرقه دمكرات اردبيل و مغان

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  سخنراني محمد ذوالفقاري فرمانده نيروهاي محلي زنجان در تبريز پس از شكست فرقه دمكرات و رفع فتنه آذربايجان

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  قاضي محمد رئيس جمهور و ديگر اعضاي حكومت خودمختار مهاباد

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  به دار آويختن فريدون ابراهيمي دادستان فرقه دمكرات آذربايجان

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  تظاهرات در تبريز پس از ختم غائله فرقه دمكرات در آذربايجان

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  بزرگان شاهسون بعد از فروپاشي فرقه دمكرات آذربايجان

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  قاضي محمد ( رئيس حكومت مستقل كردستان ) و اعضاي كابينه وي

 • فرقه دمکرات؛ فتنه کمونیستی در کردستان

  قاضي محمد رهبر حزب دمكرات كردستان هنگام سان ديدن از نيروهاي خود در مهاباد با حضور جمعي از خوانين و متنفذين محلي كرد