تهران قدیم به روایت تصاویر

سابقه سکونت و تشکیل اجتماعات بشری در تهران به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. چندی پیش در منطقه مولوی تهران ، در دی ماه ۱۳۹۳ اسکلت یک انسان متعلق به حدود ۵۰۰۰ سال پیش کشف شد. پیش از این گمان می‌رفت سابقه زندگی در منطقه تهران امروزی به کشفیات قیطریه که متعلق به ۳۰۰۰ سال پیش بود، بر می‌گردد.اما اسکلت هفت هزارساله یک زن که در حفاری فاضلاب در محله مولوی تهران کشف و به وسیله رایانه تصویر سازی شد، گمانه زنی ها در مورد تاریخ تهران را دچار تحول کرد. تهران در گذشته از روستاهای ری بوده  که این شهر در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده به سبب مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و مدعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و حمله قرار می‌داده‌اند. در این گالری، تصاویر قدیمی از تهران تهران نمایش داده می شود.

تاریخ: 1395/06/11 12:01
 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  دستفروش لباسهاي كهنه درتهران قديم

  دستفروش لباسهاي كهنه درتهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  مغازه خواربارفروشي در تهران قديم

  مغازه خواربارفروشي در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  مغازه عطاري در تهران قديم

  مغازه عطاري در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  مغازه قليان سازي در تهران قديم

  مغازه قليان سازي در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  خيابان لاله زار وكافه پارس درتهران قديم

  خيابان لاله زار وكافه پارس درتهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  خيابان پهلوي در تهران قديم

  خيابان پهلوي در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  طبخ غذا در تهران قديم

  طبخ غذا در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  سردرب الماس و خيابان باب همايون ، در تهران قديم

  سردرب الماس و خيابان باب همايون ، در تهران قديم

 • تهران قدیم به روایت تصاویر

  چاپخانه اي در تهران قديم

  چاپخانه اي در تهران قديم