مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

مجلس سنا در دوره سلطنت پهلوی دوم، در سال 1328 شمسی به صورت رسمی شروع بکار کرد. ازآنجایی که سالهای افتتاح مجلس سنا مقارن با فعالیت ضد استعماری و ضد استبدادی جریان جبهه ملی و همچنین جریان مذهبی به رهبری ایت الله کاشانی بود؛ تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت، ازمون بزرگی برای این مجلس بود و از اینرو بعد از مبارزات مردم به رهبری روحانیت، سرانجام تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در روز 29 اسفند 1329 در مجلس سنا، روز به یاد ماندنی را در تاریخ حیات آن مجلس رقم زد. اما این مجلس نیز همانند سایر مجالس دوران پهلوی، نتوانست کارکردهای واقعی و اصیل یک نظام پارلمانی را به نمایش بگذارد و سناتورها به ابزاری برای تحکیم سلطنت پهلوی تبدیل شدند.

تاریخ: 1395/06/23 12:51
 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  گوشه اي از مراسم جشن ششم بهمن با حضور جمعي از مقامات در جلوي عمارت مجلس سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  جمعي از سناتورهاي دوره پنجم مجلس سنا هنگام شركت در مراسم سلام رسمي عيد نوروز در كاخ گلستان

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  سخنراني محمدرضا پهلوي در مجلس سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  استقبال روساي مجلس سنا و شوراي ملي از دنيس رايت (سفيرانگلستان در ايران ) به هنگام شركت در يك مراسم در محل مجلس سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  سخنراني محمدرضا پهلوي در مجلس سنا به مناسبت افتتاح اجلاسيه سوم ادوار 23 و 6 مجالس شورا و سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  محمدرضا پهلوي به هنگام شركت در يك مراسم با حضور جمعي از سناتورهاي مجلس سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  محمدرضا پهلوي به هنگام ورود به تالار مذاكرات مجلس سنا جهت افتتاح مجلسين شورا و سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  محمدرضا و فرح پهلوي در روز افتتاح يكي از اجلاسيه هاي مجلسين سنا و شوراي ملي ، در مقابل مجلس سنا

 • مجلس سنا پهلوی در آیینه تصاویر

  مراسم سلام رسمي با حضور چندتن از اعضاي هيات رئيسه مجلس سنا ، در كاخ گلستان